Elwart Ubezpieczenia

W branży ubezpieczeniowej działamy ponad 4 lata. Proponujemy kompleksową obsługę ubezpieczeń uwzględniając indywidualne potrzeby naszych klientów.

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP to zabezpieczenie straty finansowej, która powstaje na skutek utraty wartości Twojego pojazdu w czasie. W razie szkody GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a jego aktualną ceną rynkową. Wysokość wypłaconego odszkodowania ułatwia zakup nowego pojazdu tej samej klasy lub spłatę zobowiązania leasingowego/kredytowego.

Formularz kontaktowy

Ubezpiecz się na podróż

Zbliżający się okres wakacyjny to czas, kiedy warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu podróżnym. Możesz kupić polisę, która obejmuje wiele ryzyk lub zdecydować się na wariant standardowy. Dzięki temu, możesz bezpiecznie podróżować po kraju, jak również odwiedzać inne państwa i kontynenty. W ramach ochrony ubezpieczyciel pokryje koszty Twojego leczenia lub zrekompensuje utratę bagażu. Ubezpieczenie podróżne możesz rozszerzyć o pakiet OC turystyczne, opóźnienie lotu lub ochronę przewożonego sprzętu sportowego. 

 

Formularz kontaktowy
 • Ubezpieczenia komunikacyjne

  Kompleksowe ubezpieczenia samochodowe w formie polisy OC i AC zapewnia ochronę kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Polisa OC to obowiązkowe ubezpieczenie, dotyczące wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. AC to dopasowana do potrzeb klienta oferta ubezpieczenia pojazdu na wypadek kolizji, działania żywiołów lub kradzieży. 

  Czytaj więcej
 • Ubezpieczenie mieszkań

  Ubezpieczenie mieszkań to ochrona lokalu mieszkalnego z gwarancją wypłaty odszkodowania z powodu zalania tej nieruchomości, kradzieży, włamania, wybuchu pożaru lub innych zdarzeń losowych. Elastyczny zakres ochrony z wieloma wariantami do wyboru, pozwala na dopasowanie jej do indywidulanych potrzeb każdego właściciela mieszkania. 

  Czytaj więcej
 • Ubezpieczenia domu

  Ubezpieczenia domu obejmują szeroki zakres ochrony, która może dotyczyć, zarówno docelowej nieruchomości, jak i  budynków oraz pomieszczeń gospodarczych, znajdujących się na terenie posesji. Polisa pokrywa nie tylko straty materialne, związane z kradzieżą, działaniem ognia lub wody, ale także może być rozszerzona o Assistance medyczny i domowy. 

  Czytaj więcej
 • Ubezpieczenia podróżne

  Elastyczne ubezpieczenia podróżne to atrakcyjna i zróżnicowana cenowo oferta dla turystów i osób planujących wyjazdy poza teren swojego zamieszkania. Polisa obejmuje wiele ryzyk, począwszy od zwrotu kosztów leczenia za granicą, poprzez ubezpieczenie bagażu podróżnego i kończąc na odszkodowaniu za opóźnienie lotu. 

  Czytaj więcej
 • Ubezpieczenia zdrowotne

  Indywidulanie zawierane ubezpieczenia zdrowotne to skuteczna ochrona na wypadek nagłego zachorowania. W zależności od wariantu, ubezpieczenie różni się zakresem ochrony i dostępnymi świadczeniami.W ramach polisy można otrzymać ubezpieczenie ambulatoryjne, szpitalne, lekowe, a także Assistance medyczny. 

  Czytaj więcej
 • Ubezpieczenia szkolne

  Ubezpieczenia szkolne to ochrona, której zakres został dopasowany do potrzeb uczniów, jak i pracowników placówki edukacyjnej. W ramach zawartej polisy można liczyć na wypłatę świadczenia z tytułu NNW, którego skutkiem jest uszkodzenie ciała lub śmierć osoby ubezpieczonej. Ochrona obejmuje zdarzenia w czasie drogi do/z szkoły oraz te powstałe w trakcie zajęć lekcyjnych. 

  Czytaj więcej
 • Ubezpieczenia firmowe

  Dopasowane do konkretnego przedsiębiorcy ubezpieczenia firmowe pozwalają na ochronę mienia, jak również posiadanej floty pojazdów. Zakres ochrony można rozszerzyć o zabezpieczenie przewożonych towarów, natychmiastową pomoc prawną, a także odpowiedzialność za przypadkowe szkody, powstałe na osobach trzecich. 

  Czytaj więcej
 • Ubezpieczenie na życie

  Ubezpieczenia na życieto zabezpieczenie sytuacji finansowej rodziny i bliskich na wypadek śmierci beneficjenta. W ramach otrzymanego świadczenia można pokryć bieżące zobowiązania, spłacić zaciągnięte kredyty, jak również sfinansować dalszą edukację dzieci. Polisa obejmuje różne warianty ochrony, co przekłada się na różną wysokość odszkodowania. 

  Czytaj więcej

Współpracujemy z