Kary za brak obowiązkowego OC w 2020 roku

Kary za brak obowiązkowego OC w 2020 roku

Kierowanie nieubezpieczonym pojazdem jest niedozwolone – każdy, kto się tego dopuszcza, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ma prawo nałożyć kary za brak OC – także wtedy, gdy dojdzie do minimalnego przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Sprawdź, z jakimi kwotami w 2020 roku przychodzi mierzyć się niektórym kierowcom. Z analiz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że ryzyko wypadku z udziałem rannych jest czterokrotnie wyższe, jeśli zostanie spowodowane przez nieubezpieczonego kierowcę – w porównaniu do częstości wypadków wywołanych winą ubezpieczonego kierowcy. Dlatego UFG czuwa nad zachowaniem ciągłości ubezpieczeniowej, nakładając wysokie kary na osoby stroniące od swoich obowiązków. Niestety wielu nic sobie z tego nie robi, ponieważ – jak pokazują statystyki – ok. 100 tys. kierowców prowadzi nieubezpieczone samochody.

Dlaczego kierowcy nie płacą za OC?

Trudno jednoznacznie określić, jaki jest powód niepłacenia składki na obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Chociaż niektórzy kierowcy tłumaczą się trudną sytuacją materialną, najczęściej jednak można spotkać się z przypadkami wynikającymi z nieświadomości pewnych faktów.

Przekonanie, że nieużywanego pojazdu nie trzeba ubezpieczać

Wiele jest samochodów, które są nieużywane i latami stoją na parkingu. Niestety nie zwalnia to kierowcy z obowiązku opłacania składek – każdy zarejestrowany pojazd musi mieć ważną polisę. Brak ubezpieczenia OC skutkuje nałożeniem kar przez UFG.

Nieprzedłużenie polisy po poprzednim właścicielu auta

Zasadniczo polisa OC zostaje przedłużona automatycznie – w razie gdyby właściciel auta zapomniał wykupić kolejne ubezpieczenie. Do przedłużenia polisy nie dochodzi wówczas, gdy nowy właściciel korzysta z ubezpieczenia opłaconego przez zbywcę pojazdu. Wiele osób o tym zapomina i myśli, że doszło do przedłużenia ważności OC.

Kara za brak OC – ile wynosi w 2020 roku?

Kary UGF za przerwanie ciągłości ubezpieczeniowej ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Jako że stawka wzrasta każdego roku, wraz z nią rośnie kara za brak OC. Od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wynosi 2600 zł – to właśnie ta kwota stanowi stawkę wyjściową dla kary za brak OC. Jej ostateczna wysokość zależy jednak od:

  • rodzaju nieubezpieczonego pojazdu
  • długości przerwy w opłacaniu składek.

Jeśli chodzi o brak OC, kara maksymalna wynosi aż 7800 zł! To aż o ponad 1000 zł więcej w porównaniu z rokiem 2019. Zastanawiasz się, w jaki sposób wyliczane są kary za brak OC? Są to kwoty odpowiadające ustalonemu procentowi liczonemu od stawki wyjściowej. Jest ona różna – w zależności od rodzaju pojazdu:

  • samochody osobowe – 2-krotność minimalnego wynagrodzenia
  • samochody ciężarowe – 3-krotność płacy minimalnej
  • pozostałe pojazdy – 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Kary UFG:

  • poniżej 3 dni – 20% stawki bazowej
  • 3-14 dni – 50% stawki bazowej
  • powyżej 14 dni – 100% stawki bazowej

Kara za brak OC w 2020 roku – dla poszczególnych rodzajów pojazdów oraz w zależności od długości okresu pozostawania bez polisy – uwzględniona została w poniższej tabeli.

Kary za brak OC w 2020 roku dla poszczególnych pojazdów

Brak OC – kary możesz uniknąć…

Kara za brak OC potrafi być dotkliwa, ale wcale nie musisz tego doświadczać. Wystarczy, że wykupisz najtańsze ubezpieczenie. Pamiętaj! Za OC nie ma sensu przepłacać, ponieważ zakres ochrony i sumy gwarancyjne nie zależą od wysokości składki. Są regulowane ustawowo – niezależnie czy płacisz 500 zł czy 1000 zł, masz takie same prawa jako sprawca lub poszkodowany.