Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie?

Wielu Polaków wciąż twierdzi, że kwestie finansowe w razie wypadku nie są dużym problemem. Dopiero w sytuacji kryzysowej okazuje się, że pieniądze mogą bardzo pomóc, być wsparciem dla nas i naszych bliskich. Aby je otrzymać, konieczne jest posiadanie ubezpieczenia na życie, na które jednak nie decydują się wszyscy. Pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące czynników, które decydują o atrakcyjności oferty. Polisę powinno się dostosować do swojej sytuacji życiowej, nawyków, planów i obaw na przyszłość. Co powinno zwrócić Twoją szczególną uwagę?

Rodzaje ryzyka, czyli zakres polisy

To podstawowy czynnik, który powinien decydować o wyborze odpowiedniego dla siebie ubezpieczenia na życie. Oferty różnią się zakresem oraz rodzajami ryzyka, przed którym zabezpieczają polisy. Wśród nich jest ryzyko śmierci, dzięki któremu bliscy ubezpieczonego, wskazani w umowie otrzymają środki pieniężne od Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Istnieją jednak wyłączenia, które wynikają z ustawy, zakładające, że ubezpieczenie nie zostanie wypłacone. Należy do nich m.in. samobójstwa ubezpieczonego w ciągu dwóch lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie może ponadto obejmować niezdolność do pracy, co dotyczy trwałej i całkowitej niezdolności do wykonywania pracy. O tym, czy ubezpieczony się kwalifikuje do tej grupy osób, decyduje ZUS. Dodatkowe ubezpieczenie może więc być wsparciem finansowym dla udzielonej renty, które przydaje się np. na rehabilitację czy też prywatną opiekę medyczną. Trzeba pamiętać jednak, ze niezdolność do pracy nie jest tym samym, co niezdolność do wykonywania zawodu. W tym drugim przypadku ubezpieczony może otrzymać świadczenie pieniężne, jeżeli na skutek wypadku doznał obrażeń, które dyskwalifikują go z wykonywanego dotychczas zawodu, głównie specjalistycznego.

Zakres ubezpieczenia na życie może ponadto obejmować poważne zachorowania, operacje chirurgiczne, uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu i rekonwalescencję, a także dodatkowo ubezpieczenie dzieci.

Wysokość składki

Aby móc w razie konieczności skorzystać ze świadczenia pieniężnego, co wynika z umowy z ubezpieczycielem, konieczne jest opłacanie comiesięcznej składki. Jej wysokość różni się w zależności od firmy ubezpieczeniowej, jak też zakresu, jaki obejmuje polisa. Ponadto jest ona często ustalana indywidualnie dla każdego klienta z uwzględnieniem konkretnych czynników.

Duże znaczenie ma wiek osoby. Przy ustalaniu kwoty składki pod uwagę brane są liczne statystyki, jak np. wieku, w którym najczęściej ludzie popełniają samobójstwa oraz długość życia. Z tego powodu najlepiej jest ubezpieczyć się jeszcze przed 40. rokiem życia. Dla ubezpieczyciela ważny jest też wykonywany przez Ciebie zawód. Niektóre stanowiska i branże cechują się większym ryzykiem stresu i depresji, inne z kolei są związane z ryzkiem wypadku i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Kolejnym czynnikiem, mającym wpływ na wysokość składki, jest stan zdrowia. Będzie ona wiec inna w przypadku osoby, która w ostatnim czasie przeszła zawał czy udar i takiej, która nigdy nie zmagała się z żadnymi problemami zdrowotnymi.

Możliwość aktualizacji

Nasza sytuacja życiowa zmienia się z każdym kolejnym rokiem. Są przełomowe momenty, które decydują o tym, jak wygląda nasza codzienność. Mogą być to narodziny dziecka, zmiana pracy, choroba, budowa domu i kredyt. Ubezpieczenie na życie powinno być aktualizowane wraz ze zmianami, jakie u nas zachodzą. Niektóre produkty mogą Ci być teraz niepotrzebne, ale już za kilka lat pozwolą Ci otrzymać świadczenie pieniężne. Warto wiec przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem zwrócić uwagę, czy można aktualizować dowolnie zakres polisy.

Nie jesteśmy w stanie zaplanować w całości swojego życia. Nie mamy wpływu na wszystkie zmiany, jakie w nim zachodzą. Nie możemy przewidzieć tego, co tak naprawdę wydarzy się w przyszłości. Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twojej rodziny, dzięki któremu otrzymasz wsparcie i pomoc w trudnych dla Ciebie momentach.