Ubezpieczenia firm – Bydgoszcz

Ubezpieczenia firm dedykowane są osobom prowadzącym działalność gospodarczą, zarówno mikroprzedsiębiorcom, jak i firmom zatrudniającym dużą ilość pracowników. W ramach umowy oferowane jest szerokie spektrum rozwiązań, od zarządzania ryzykiem, poprzez ochronę mienia, po odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim. Ochroną ubezpieczeniową można objąć majątek i mienie firmowe w postaci np. maszyn, sprzętu, wyposażenia i innych przedmiotów, przeznaczonych do procesów produkcyjnych czy świadczenia usług dla zleceniodawców i kontrahentów firmowych. Ubezpieczenie firmy dotyczące mienia wymaga oszacowania jego wartości. W niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe obliguje beneficjenta do określenia na piśmie poszczególnych części majątku trwałego wraz z podaniem dokładnej, pełnej nazwy, ilości i miejsca, w którym znajduje się konkretne urządzenie czy przedmioty.

Ubezpieczenie firmowe – zakres ochrony ubezpieczeniowej

Umowa ubezpieczenia dla firm jest zawierana na 12 miesięcy od daty jej podpisania i opłacenia wymaganej, pierwszej składki. Przedsiębiorca dysponujący lokalem firmowym lub budynkami i halami, może zdecydować się na ubezpieczenie tego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Oprócz tego, umowa może dotyczyć ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i aktów wandalizmu. Jeśli właściciel firmy dysponuje lokalem, w którym znajduje się duża ilość przedmiotów szklanych, witryn, ścianek działowych, szyb i drzwi, wykonanych z tego rodzaju materiału, istnieje także szansa na objęcie ich ochroną ubezpieczeniową.W ramach prowadzenia swojej działalność gospodarczej, przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawarcie umowy, może liczyć na zadośćuczynienie za awarie i szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych, które znajdują się na wyposażeniu firmy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują także pokrycie wydatków związanych z przymusowym przestojem w wykonywaniu zleceń i świadczeniu usług, które wynikają z braku możliwości obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych.

Ubezpieczenie dla firm – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie firmowe obejmuje także OC z tytułu prowadzenia działalności. To oferta dla właścicieli firm świadczących usługi lub zajmujących się produkcją różnych wyrobów. W ramach OC można pokryć straty finansowe w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim, zarówno przez właściciela firmy, jak i zatrudnionych u niego pracowników. Dostępne warianty ubezpieczenia dla firm przewidują wypłatę świadczenia np. za szkody w mieniu przechowywanym lub poddanym obróbce, a także za zniszczenie rzeczy użytkowanych na podstawie umowy najmu oraz szkody wyrządzone przez podwykonawców. Polisa firmowa może również obejmować swoim zakresem zabezpieczenie przeprowadzanych przez właścicieli firm transakcji finansowych w kwotach ustalonych w podpisanej z towarzystwem umowie ubezpieczeniowej. Oprócz tego istnieje możliwość objęcia ochroną, realizowanych w określonym zakresie czasowym, inwestycji budowlanych i robót montażowych.

Ubezpieczenie dla firm – warianty rozszerzone

Przedsiębiorca, którego firma została objęta ubezpieczeniem, może zdecydować się także na opcje dodatkowe. W ramach umowy istnieje możliwość np. pokrycia strat z powodu niewypracowanego zysku brutto, zniszczenia towarów przechowywanych w nieczynnych chłodniach, a także ubezpieczenia casco pojazdów szynowych. W wariantach rozszerzonych, które występują w ubezpieczeniach dla firm, znajdują się specjalne klauzule. Dotyczą one warunków, które muszą być bezwzględnie spełnione, aby beneficjent mógł otrzymać rekompensatę finansową z tytułu powstałych szkód w jego majątku firmowym. Niektóre podmioty, świadczące nietypowe usługi, ujęte szczegółowo w wykazie opublikowanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, muszą wnioskować do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego o wydanie pozwolenia na objęcie ochroną pewnych produktów, w tym np. wyrobów tytoniowych czy alkoholi.

Ubezpieczenie firmowe stanowi zabezpieczenie majątku firmowego na wypadek wielu wydarzeń losowych. W ramach umowy można ustalić także wysokość OC przedsiębiorcy, które pokryje szkody wyrządzone osobom trzecim. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia na firmę to wypełnij poniższy formularz, a oferta zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami!

Format: 123-456-789