Ubezpieczenia komunikacyjne – Bydgoszcz

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe oraz dodatkowe. OC pojazdu mechanicznego musi posiadać każdy właściciel samochodu czy motocykla, a obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach komunikacyjnych. O zakupie Autocasco, Assistance czy NNW kierowcy, decyzję podejmujemy już samodzielnie. Warto wiedzieć, że wybór dodatkowych wariantów ubezpieczenia samochodowego zapewnia większą ochronę pojazdu i jego właściciela. Ubezpieczenie OC samochodu lub motocykla jest zabezpieczeniem finansowym kierowcy w przypadku szkód wyrządzonych przez niego osobom trzecim, czyli innym uczestnikom ruchu drogowego, a posiadanie aktualnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest wymagane bez względu na to, czy właściciel pojazdu mechanicznego porusza się nim w ruchu drogowym czy też samochód lub motocykl znajduje się na parkingu lub w garażu. Polisa OC zawierana jest jednorazowo i obowiązuje przez 12 miesięcy od daty jej podpisania i opłacenia wymaganej składki.

Ubezpieczenia samochodowe – kary za brak OC

Brak posiadania obowiązkowego OC pojazdu grozi poważnymi konsekwencjami. Sprawca wypadku lub kolizji zostaje wówczas obarczony kosztami likwidacji szkód i naprawy pojazdów, a oprócz tego, nieaktualna polisa OC skutkuje nałożeniem przez UFG kary finansowej. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny od wielu lat prowadzi bazę pojazdów ubezpieczonych. Warunkiem wykreślenia z niej konkretnego samochodu czy motocykla jest jego sprzedaż lub też posiadanie dokumentu potwierdzającego kasację, w innych sytuacjach nie ma możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania polisy OC. Wysokość składki za OC pojazdu mechanicznego jest uzależniona od kilku czynników. Pod uwagę bierze się aktualny wiek i miejsce zamieszkania właściciela samochodu, parametry auta, a także ilość kolizji, w jakich uczestniczyło w poprzednich latach. Z reguły im młodszy kierowca, tym składka OC jest wyższa, ponieważ nie przysługują mu wówczas żadne zniżki.

Przydatna polisa Autocasco

Jednym z najczęściej wybieranych, dodatkowych ubezpieczeń samochodowych jest polisa Autocasco, w ramach której można otrzymać satysfakcjonującą wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży, kasacji i uszkodzenia pojazdu mechanicznego. Wykupiona polisa AC obowiązuje również w momencie utraty samochodu poza granicami kraju. Oprócz tego polisa Autocasco obejmuje także pokrycie szkód, spowodowanych bezpośrednim działaniem kierowcy, a zakres ochrony dotyczy takich zdarzeń, jak m.in. zwrot kosztów naprawy porysowanego lakieru lub też rozbitego światła na skutek np.: uderzenia w stojący na parkingu słupek. Warianty polisy Autocasco różnią się w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. W OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) powinien być ustalony udział własny, wysokość franczyzy integralnej, metody naprawy samochodu, suma ubezpieczenia, a także amortyzacja części (potrącenie SU za zużywanie się części samochodowych).

Assistance i NNW kierowcy

Godnym polecenia, dodatkowym ubezpieczeniem samochodu jest Assistance. To dobrowolna polisa, która zapewnia właścicielowi pojazdu pomoc serwisową, medyczną lub informacyjną. Assistance samochodowy przydaje się w wielu nieprzewidzianych sytuacjach losowych. W ramach polisy można odholować unieruchomiony pojazd do najbliższego warsztatu, a także uzyskać pomoc w przypadku awarii, wypadku lub kolizji. Polisa Assistance może być rozszerzona o usługi pomocnicze, między innymi ochronę pojazdu poruszającego się poza terytorium Polski. Kierowca powinien rozważyć także zakup NNW. To ochrona kierującego samochodem i znajdujących się w środku pasażerów. NNW kierowcy, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, chroni życie i zdrowie kierującego pojazdem i jego pasażerów, a odszkodowanie wypłacane jest w wysokości zależnej od procentu uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenia komunikacyjne są jedynymi z najpopularniejszych, systematycznie odnawianych polis. Zakres ochrony obejmuje mienie, zdrowie i życie uczestników ruchu drogowego. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia komunikacyjnego to wypełnij poniższy formularz, a oferta zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami!

Format: 123-456-789