Ubezpieczenia domu – Bydgoszcz

Ubezpieczenia majątkowe to jedne z najczęściej zawieranych polis, które można dopasować do indywidualnych potrzeb właściciela nieruchomości. Zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie murów, elementów stałych, budynków gospodarczych, elementów małej architektury, domków letniskowych, altanek oraz ruchomości domowych. Dzięki ubezpieczeniu można uzyskać wypłatę odszkodowania z powodu pożaru, zalania, kradzieży, dewastacji, włamania, a także następstw nieprzewidzianych zdarzeń losowych w postaci huraganów, powodzi, trąb powietrznych, uderzeń pioruna, przepięć czy wybuchu gazu. Dodatkowo, w standardowym pakiecie ubezpieczeniowym, właściciel domu ma możliwość uzyskania odszkodowania za kradzież lub zniszczenie znajdującego się w budynku wyposażenia w tym drogocennych przedmiotów, antyków i innych zabytkowych elementów. Ubezpieczenie domu można rozszerzyć także o uszkodzenie elementów szklanych. Ochroną ubezpieczeniową objąć można także urządzenia i systemy montowane na elewacji lub przy gruncie – m.in. kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne.

Dlaczego warto zawierać ubezpieczenia domu typu all risk?

Domowa polisa może posiadać najszerszy z możliwych zakresów ochrony – tak zwane all risk, w oparciu o który towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa wszystkie szkody. Ochroną objęte są nawet te zdarzenia, które ewidentnie powstały z rażącego zaniedbania domowników. Należy do nich między innymi pozostawienie bez nadzoru włączonych sprzętów elektrycznych, gotujących się potraw czy otwartego źródła ognia (niewygaszonych kominków i piecyka). W zakresie ubezpieczenia all risk znajduje się także pokrycie kosztów remontu lub odnowienie elewacji, drzwi zewnętrznych, okien oraz dachów, które zostały uszkodzone w trakcie zamieszczania na nich graffiti. Są to napisy, rysunki i symbole, naniesione na wybrany fragment elewacji wbrew woli i wiedzy osoby ubezpieczonej. Osoby decydujące się na ubezpieczenie domu typu all risk, mogą także objąć korzystną cenowo ochroną elementy architektury ogrodowej, domki letniskowe, bramy garażowe, płoty, a także altanki i znajdujące się na posesji budynki gospodarcze.

Ubezpieczenie domu w budowie i ochrona nieruchomości przeznaczonej na wynajem

Zawarte przez beneficjenta ubezpieczenie domu może być dopasowane do jego aktualnej sytuacji życiowej. Odpowiednio skonstruowana polisa z pełnym zakresem ubezpieczenia, skutecznie chroni właściciela domu w budowie. To doskonałe rozwiązanie, które sprawdza się w wielu sytuacjach w trakcie trwania procesu stawiania domu. Zakres ochrony w polisie można dodatkowo rozszerzyć w przypadku podjęcia decyzji o wynajmie domu. Dzięki temu można objąć ubezpieczeniem szkody wyrządzone przez najemców, które dotyczą, zarówno murów, elementów stałych, ruchomości domowych, obiektów małej architektury i budynków, jakie znajdują się na danej posesji. Ubezpieczenie wynajmowanego domu dotyczy także piwnic, ogrodów zimowych, tarasów, balkonów i patio.

Warianty dodatkowe – OC w życiu prywatnym

W ramach polisy ubezpieczeniowej właściciel domu uzyskuje także ochronę z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Suma ubezpieczenia jest indywidualnie określana przez beneficjenta. Ubezpieczenie domu z OC w życiu prywatnym pozwala na zabezpieczenie finansowe jego właściciela oraz wszystkich przebywających w domu osób (również pracowników, opiekunek, pomocy domowych itp.) na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim. Dotyczy to nie tylko nieruchomości i posesji bezpośrednio sąsiadujących z ubezpieczonym, ale także chodnika i drogi dojazdowej, która prowadzi do domu beneficjenta. Wskutek tego, osoba, która z winy ubezpieczonego, dozna jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, może otrzymać stosowną rekompensatę finansową, wypłaconą przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wyklucza to bezpośrednie ponoszenie odpowiedzialności finansowej przez właściciela domu za wyrządzone osobom trzecim szkody w ich mieniu czy zdrowiu.

Ubezpieczenie domu chroni jego właściciela i przebywające tam osoby. W ramach polisy można ubezpieczyć każdy element wyposażenia, jak również uniknąć odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone sąsiadom i osobom trzecim. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia domu to wypełnij poniższy formularz, a oferta zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami!

Format: 123-456-789