Ubezpieczenia zdrowotne – Bydgoszcz

Ubezpieczenia zdrowotne są polecane, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i właścicieli firm. W ramach wykupionej polisy, beneficjent otrzymuje wsparcie w razie wystąpienia u niego problemów zdrowotnych. Do wyboru są pakiety podstawowe i dodatkowe. Ubezpieczenie zdrowotne, mimo, iż jest podobne do polisy na życie, to jednak różni się od niej zakresem oferowanych świadczeń. W treści OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) widnieje zapis, który precyzyjnie określa co jest przedmiotem ubezpieczenia i jakie świadczenia przysługują beneficjentom. Polisa zdrowotna zapewnia dostęp do lekarzy specjalistów, jak również możliwość skorzystania z pomocy medycznej w placówkach medycznych i ośrodkach współpracujących z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczony ma zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną, jak również może wykonać badania i testy diagnostyczne. Oprócz tego, polisa zdrowotna, w zależności od jej zakresu, może obejmować np. zabiegi ambulatoryjne, domowe wizyty lekarskie, a także leczenie szpitalne.

Ubezpieczenia zdrowotne – dodatkowa pomoc medyczna

Osoby zawierające indywidualne ubezpieczenie zdrowotne nie muszą być płatnikami składek ZUS- owskich i korzystać z uprawnień gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przed podjęciem decyzji o kupnie konkretnej polisy zdrowotnej, należy dokładnie zapoznać się z katalogiem świadczeń, oferowanych w ramach trwania umowy ubezpieczenia. Każdy pakiet ubezpieczeniowy jest dokładnie opisany w treści OWU z wyszczególnieniem formy udzielanej pomocy medycznej, a także rodzajami zabiegów, dostępnych dla beneficjenta. Ubezpieczenie zdrowotne jest z reguły zawierane na okres 12 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy i opłacenia wymaganej, pierwszej składki. W umowie powinien znajdować się pełen wykaz specjalistów, jak również lista zabiegów oraz spis placówek medycznych (wraz z dokładnymi danymi teleadresowymi), z którymi współpracuje wybrane przez klienta towarzystwo ubezpieczeniowe. Polisa zdrowotna może być automatycznie przedłużona na kolejne lata bez potrzeby odnawiania umowy.

Polisa medyczna – warunki umowy ubezpieczenia

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne różnią się wysokością składki miesięcznej w zależności od zakresu ochrony. Każdy klient przed podpisaniem umowy, ma możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego jego wymaganiom pakietu, jak również dodatkowych opcji. Warto pamiętać, że im więcej świadczeń gwarantowanych znajduje się w treści umowy, tym wyższa jest składka ubezpieczenia zdrowotnego. Beneficjent może po zakończeniu trwania okresu ubezpieczenia, zrezygnować z części dodatkowych świadczeń lub też wybrać inny rodzaj pomocy medycznej. Zmianie nie podlega pakiet podstawowy z gwarantowanymi usługami, realizowanymi w ramach trwania polisy ubezpieczeniowej. Klient, który z różnych przyczyn nie ureguluje w terminie wymaganej składki, nie może korzystać z pomocy medycznej, jak również nie ma prawa do wykonywania zabiegów ambulatoryjnych czy badań diagnostycznych.

Pakiety standardowe i rozszerzone

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują polisę zdrowotną zazwyczaj oferują do wyboru kilka wariantów. W pakiecie podstawowym, który jest zarazem najtańszą opcją, znajdują się standardowe usługi medyczne. Każdy klient może zdecydować się także na wybór pakietu rozszerzonego, a nawet wariantu zapewniającego kompleksową pomoc medyczną. Warianty rozszerzone, oprócz świadczeń standardowych, zawierają również takie usługi, jak np. szczepienia ochronne, specjalistyczne badania diagnostyczne, pobyt w placówce medycznej, dzienną opiekę pielęgniarską w domu pacjenta bądź samochodowy transport sanitarny. W pakietach rozszerzonych można uzyskać także znacznie większy dostęp do grupy lekarzy specjalistów. Ubezpieczenie zdrowotne działa na terenie całego kraju, dlatego też z pomocy medycznej można skorzystać także po zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Polisa zdrowotna to dodatkowe świadczenie, dzięki któremu klient ma możliwość uzyskania pomocy medycznej. Wiele pakietów do wyboru, pozwala wybrać najlepszą opcję, dopasowaną do potrzeb beneficjenta. Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia zdrowotnego to wypełnij poniższy formularz, a oferta zostanie do Ciebie wysłana w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami!

Format: 123-456-789